dinsdag 15 april 2014

Koninklijk bezoek bij de DRU reeds in 1853 !!

Artikel uit Algemeen Handelsblad 23-07-1853.

Koning Willem III bezocht geregeld zijn vriend en tevens oud-minister van Oorlog zijne Excellentie de Heer van Spengler. Deze woonde op Huize De Wildt te Gendringen.
Op 21 juli 1853 vereerde hij ook Ulft met zijn bezoek en nam een kijkje in de IJzergieterij van de heren Diepenbrock en Reigers.