woensdag 19 augustus 2015

De Parkdichter | 62 | Dichter bij de Graafschap


Twee Parkdichters, t.w.: Louis Radstaak en Hans Mellendijk hadden 
het afgelopen weekend een bijzondere presentatie. 
T.g.v. de 175e sterfdag van de dichter A.C.W. Staring 
(geboren te Gendringen) werd het boek Dichter bij 
de Graafschap ten doop gehouden op landgoed 
De Wildenborch te Vorden.Louis' Bolinder - Munktell is ook opgenomen.

Bertje van Delden

De Wildenborch | Louis Radstaak en Hans Mellendijk 

Zondagmorgen 16 augustus j.l. werd het boek Dichter bij de Graafschap gepresenteerd.
Voor de laatste keer dit jaar ging de tuin op de Wildenborch
 open om bezoekers in de verstilde tuin te ontvangen. 
De dahliaslinger lag er uitbundig bij, de bloemen in de borders 
nog mooi op kleur en de pauwhanen paradeerden staartloos tussen dit alles door. 
Het publiek schuilde onder dropplend loover> binnen in de tuinkamer.

Speciale aandacht aan de 175e sterfdag van de bekendste bewoner van de Wildenborch
de dichter A.C.W. Staring. Om ca. 11.30 uur werd ter gelegenheid hiervan het eerste exemplaar  
aangeboden aan nazaat Winand Staring.

In de prachtig door Nijstad & Beumkes vormgegeven bundel schetsen gedichten, 
zeer korte verhalen en foto’s een actueel beeld van het gebied waarin de dichter 
Staring destijds vertoefde. Tijdens de aanbieding van het boek werd gemusiceerd en 
gezongen uit een liedboek met door Staring geschreven en deels door 
hem gecomponeerde zangstukken. Enneke Schekman en Esther Scheerder
samen het Duo Mezzo-Piano, vertolken deze liederen waarschijnlijk voor het 
eerst sinds de dagen van de grote dichter. 

Laurens HoevenarenAnneke BuysBertje van DeldenMerel Hubatka
Dick van Welzen en Jacobus Trijsburg droegen hun bijdrage voor. 
Ik droeg Schuldige weide voor, één van de drie opgenomen gedichten. 
Kijk voor meer informatie over de Wildenborch op www.wildenborch.nl