vrijdag 27 december 2013

Scheepvaart op de Oude IJssel Anno 1875
De het door de DRU geproduceerde gietwerk werd in vroeger tijd met kleine rivieraken over de Oude IJssel naar Doesburg vervoerd waar de overlading plaatsvond.
De kleine aken (Zompen) waren n.l. niet geschikt voor de grote rivieren en hun klein tonnage (14 ton) was bovendien niet lonend voor de lange afstand.
Het waren platte boten ongeveer 14 mtr lang met weinig diepgang en een primitieve constructie.
In 1761 had de IJzerhut vier van zulke vaartuigen. Er waren "Trecklijnen" en "Seilen" vermoedelijk dekzijlen.
De vaart naar Doesburg was nogal gecompliceerd en ging gepaard met nogal extra onkosten.
Bij lage waterstand was het traject Ulft-Terborg voor een groot gedeelte onbevaarbaar zodat met de waren eerst per paard en wagen naar de Rieten bij Terborg of naar "Den Aak onder Borckus Huys" op den Hoven bij Etten moest brengen. In Doetinchem moest tol betaald worden 6 stuivers per aak aan de "Bruggepagter"
Ook aan de andere zijde stroomopwaarts, de Aa en de Zwarte Beek was er "Scheepvaartverkeer" dit in verband met de aanvoer van Oer uit Breedenbroek en  Voorst.
De laatste foto dateert van omstreeks 1920.