zondag 15 september 2013

De Parkdichter | 03 | Margót Veldhuizen


Omsmeder Margót Veldhuizen herdacht in de binnentuin van het Beltman-complex op 4 augustus j.l. op het dichterspodium van de Achterhoek Spektakel Toer haar buurtgenoot Willem Wilmink die tien jaar geleden uit de tijd gleed.