vrijdag 9 augustus 2013

Kroamschudden op DRU IndustrieparkFoto Gerrit Kiekebos

 Deze zomer hebben zich 2 paartjes gierzwaluwen gevestigd op het DRU Industriepark. Vorig jaar hebben Rob Geerts en Piet Sluiter, met een gift van de RABO-bank in het kader van het jaar van de Coöperaties, 3 gierzwaluwkasten opgehangen aan de noordwand van het DRU-theatergebouw. Op zich is het zeer bijzonder dat zwaluwen direct al na één jaar in de kasten gaan broeden. Met het afspelen van het ‘krijsen’ van de gierzwaluwen hebben Rob Geerts en Piet Sluiter de zwaluwen weten te lokken. De jongen zullen begin augustus uitvliegen. Eenmaal gevestigd komen ze elk jaar naar dezelfde plek terug. Hopelijk worden dan ook de 7 andere broedhokjes bezet en kunnen we spreken van een echte DRU - gierzwaluwkolonie.